Rate this post

Tag: [vid_tags]

Xem thêm bài viết Giáo Dục khác: http://ngọc.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://ngọc.vn

Originally posted 2020-11-07 17:45:02.

6 Comments

 1. Cúc Đặng

  🌵 Flora and fauna = plants and animals
  ☘️ make progress = do better
  🍃 diversity = variety
  🍄 dissemination = sự lan truyền, truyền bá = dispersal
  Carried out = conducted
  Satellite : vệ tinh
  Compilation: sự biên tập

  🌛 announcements = statements
  Regulations: quy định

  🍁 masterpiece: kiệt tác
  An excellent work of art
  🌼 cultivated = grown

  🌻 harmful = detrimental
  🌺 exclusive = riêng biệt = limited: hạn chế
  Presentable: tươm tất
  Rewarding:
  Curative : có tính trị bệnh
  Dominant: có ưu thế

  🌹 comprehensive: complete: bao quát, toàn diện
  Status: tình trạng, trạng thái
  Rational: hợp lý

  Reply

Post Comment