Rate this postCác cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật (sơ đồ, lời dẫn)

Nhạc trong video: Thư viện âm thanh của Youtube: Bản nhạc Funeral March (by Chopin), thể loại cổ điển.

Tag: Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật

Xem thêm bài viết Giáo Dục khác: http://ngọc.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://ngọc.vn

Originally posted 2020-11-07 02:47:13.

Post Comment