Gia đình phép thuật | Tập 136 | Ông Mây đã cố gắng tìm ra sự thân thiện giữa phái Nguyên Lão và Ma Nữ. Khi thấy được thái độ này từ ông Mây, Hoa Hồng Đen cố gắng thay đổi để tìm ra được tiếng nói chung giúp mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn so với trước đây.

Diễn viên: Vân Trang, Kim Xuân, Việt Anh, Đình Toàn,

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Tag: [vid_tags]

Xem thêm bài viết Giải Trí khác: http://ngọc.vn/category/giai-tri

Nguồn: http://ngọc.vn

22 Comments

  1. Anh Thư Trần

    222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222322222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

    Reply

Post Comment

Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như chu dai bi tieng phan, than chu rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của Quý vị.