Seasons of the Year. CÁC MÙA TRONG NĂM. (summer – mùa hè, autumn – mùa thu, winter – mùa đông, spring – mùa xuân). Học Tiếng Anh – Learn English.

→ Facebook:

→ Youtube Channel (More videos):

#Seasons #Spring #mùaxuân #Summer #mùahè #Winter #mùađông #Autumn #mùathu #MÙA #CÁCMÙATRONGNĂM #SeasonsoftheYear #SeasonsinaYear #HọcTiếngAnh #LearnEnglish #English #TIẾNGANH #Essay #Paragraph

Tag: Seasons, MÙA, Winter, mùađông, Spring, mùaxuân, Summer, mùahè, Autumn, mùathu, CÁCMÙATRONGNĂM, Season of the Year, Seasons in a Year, Học Tiếng Anh, Learn English, English, TIẾNGANH, Essay, Paragraph, các mùa trong năm

Xem thêm bài viết Giáo Dục khác: http://ngọc.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://ngọc.vn

Post Comment

Powered by Top 10 Cong Ty